Algemene voorwaarden

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Senioren-assistent.


2. Diensten

Senioren-assistent treedt op als bemiddelaar/contactpersoon tussen u, opdrachtgever, en de dienstverlener. De dienstverlener zal rechtstreeks gaan werken voor de opdrachtgever. Senioren-assistent heeft daarbij slechts een bemiddelende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener.


3. Particuliere dienstverleners

Senioren-assistent werkt samen met particuliere dienstverleners, werkzaam via de regeling dienstverlening aan huis.


4. Professionele dienstverleners

Senioren-assistent werkt daarnaast ook samen met professionele dienstverleners. Professionele dienstverleners hebben een Kamer van Koophandel registratie en beschikken over een eigen aansprakelijkheidsverzekering.


5. Kassiersfunctie

Senioren-assistent hanteert enkel de kassiersfunctie voor particuliere dienstverleners die werkzaam zijn via de regeling dienstverlening aan huis. De betaling aan de particuliere dienstverlener via Senioren-assistent door middel van de Kassiersfunctie geldt als een betaling aan de dienstverlener.


6. Betaling

Senioren-assistent stelt jaarlijks, telkens per 1 januari van het jaar, voor zover van toepassing de tarieven vast. U ontvangt een factuur per e-mail, (tenzij anders vermeld), van Senioren-assistent voor de afgenomen diensten. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien betaling uitblijft, is Senioren-assistent genoodzaakt extra incassokosten, administratiekosten en rente in rekening te brengen.


7. Garantie

Mocht een gekoppelde dienstverlener stoppen of niet naar tevredenheid werken, dan dient u dat te melden aan de klantenservice. Senioren-assistent zal met u in overleg gaan om een oplossing te vinden.


8. Aansprakelijkheid

Senioren-assistent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener. Alleen voor particuliere dienstverleners die diensten verrichten van huishoudelijke hulp, klussen en tuinwerkzaamheden, exclusief medische en of verzorgende taken, geldt de volgende aanvulling:

Indien de particuliere dienstverlener tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden schade veroorzaakt of zelf letselschade oploopt, dient de klant een beroep te doen op de eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van Senioren-assistent. Hierbij geldt een eigen risico van € 250. De aansprakelijkheid van Senioren-assistent is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.


9. Concurrentiebeding

Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de dienstverlener, die via Senioren-assistent tot stand is gekomen, de diensten in privé-sfeer aan te laten bieden door dezelfde dienstverlener. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van € 100,- per werkdag.


10. Voordeelpas

De looptijd van de voordeelpas is 1 jaar. De facturatie geschiedt jaarlijks vooraf. De voordeelpas wordt automatisch verlengd. Met uw voordeelpas ontvangt u kortingen op sommige diensten en dienstverleners.


11. Privacy

Senioren-assistent gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.


12. Klachten

Klachten kunt u melden bij de klantenservice. Gaat de klacht over een dienstverlener, dan zal Senioren-assistent in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de dienstverlener. Indien Senioren-assistent twee klachten heeft ontvangen over een dienstverlener dan zal de dienstverlener uit het bestand worden verwijderd.


13. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van Senioren-assistent. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden door een e-mail te sturen naar info@senioren-assistent.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Senioren-assistent.


Laatste wijziging: 12-6-2017

© 2013-2018 Senioren-assistent.nl is onderdeel van UWassistent B.V. Alle rechten voorbehouden. | Privacy